10.10.18

Irtir: L-Ispirtu s-Santu - il-Wegħda tal-Missier

Nistednuk tingħaqad magħna għal jum ta’ tiġdid spiritwali.

Ejja nitgħallmu mill-Iskrittura dwar l-Ispirtu s-Santu, il-ħidma u l-barkiet tiegħu għalina li nemmnu fi Kristu, sabiex nagħtuh il-post li jixraqlu fit-tmexxija ta' ħajjitna.

Data: Is-Sibt, 17 ta’ Novembru 2018.
Post: Institute of Physical Education and Sport, Msida. GoogleMap
Ħlas: €10 (jinkludi l-ikel). It-tfal b’xejn.
Booking: André Camilleri, 79333304.
Info: evangelicalretreats@gmail.com

Programm

Reġistrazzjoni 9:00 a.m.
Għeluq 2:15 p.m.

Messaġġi

1. In-Niket tal-Ispirtu s-Santu Efesin 4:30
Erruri dwar il-persuna u l-ħidma tal-Ispirtu
Joseph Mizzi

2. Fejn hemm l-Ispirtu tas-Sid, hemm ... 2 Korintin 3:17
L-evidenzi skritturali li l-Ispirtu s-Santu hu tabilħaqq preżenti u attiv
Joseph Farrugia

3. Ħajja fl-Ispirtu Rumani 8:5
L-Ispirtu s-Santu hu l-qawwa ta' kull Kristjan: liema tip ta' ħajja kapaċi jipproduċi fina aħna u nafdaw fi Kristu Sidna?
Paul Mizzi

4. Q&A
Il-panel iwieġeb għall-mistoqsijiet tal-parteċipanti.

Nitolbu u nkantaw flimkien.
Ikollna waqfa għall-kafè u tè, u packed lunch.

Mill-ġdid, nistednuk tingħaqad magħna! 

7.10.18

Ktejjeb: Mezzi ta' Grazzja fil-Knisja

Il-Kelma, l-evanġeliżmu, it-talb, il-qima, il-magħmudija u l-Ikla tal-Mulej, l-għoti, u x-xirka fraterna huwa xi wħud mill-mezzi tal-grazzja għall-edifikazzjoni spiritwali tal-Insara.

Miktub minn Pastor Paul Mizzi.

Download

6.10.18

Ktejjeb - Nikbru fil-Grazzja

X'inhuma l-karetteristiċi ta' maturità spiritwali fil-Kristjan, u x'inhuma l-metodi li bihom nidditerminaw l-kobor fill-grazzja?

Miktub minn Joseph Farrugia.

Download

4.10.18

Ktejjeb - Il-Kristjan u l-Afflizzjoni

Indubjament, is-suġġett tal-afflizzjoni huwa wieħed mill-itqal, mhux biex xi ħadd jikteb jew jitkellem dwaru, imma biex persuna tilqa’ u attwalment tpoġġi fil-prattika dawk il-veritajiet relatati miegħu li Alla għoġbu jirrivelalna f’Kelmtu. X’għandu x’jgħidilna Alla, f’Kelmtu, dwar l-afflizzjoni? Prinċipalment tlett affarijiet.

 L-ewwel, l-afflizzjoni tolqot lil kulħadd.
It-tieni, l-awtur ta’ kull afflizzjoni hu Alla.
It-tielet, hija dejjem intenzjonata sabiex tiswilna ta’ ġid u mhux ta’ dannu.

 Il-Kelma t'Alla tgħallimna wkoll x’għandhom ikunu l-attitudni u l-imġieba tagħna meta nsibu ruħna fiha.

Nistednuk taqra l-ktejjeb onlajn: link

21.9.18

Ktejjeb - Ara Ma Ttajjarx Sebgħek

Waħda mara tajret subgħajha. Laqtitu b'tant goffaġni illi fformatilha ċappa demm li telgħet għal moħħha u qatlitha!

Tassew, mhux kuljum imutu n-nies għax itajru subgħajhom, iżda din l-istorja tfakkarna kemm ħajjitna hi faġli u li kwalunkwe persuna, anki inti u jien, tista' tmur id-dinja l-oħra ħabta u sabta.

Imma għaliex? Din hi l-mistoqsija tant kruċjali! Għaliex qed ngħixu? Għaliex il-ħażen? Għaliex immutu? X'jiġrilna wara l-mewt?

Ħabib, lest li taħseb daqsxejn dwar il-mistoqijiet il-kbar tal-ħajja ... qabel ittajjar sebgħek?

Nistednuk:
 • Taqra l-ktejjeb online, bil-Malti: Ara Ma Ttajjarx SebgħekLink
 • Taqra l-istess ktejjeb online, bl-Ingliż: Don't Stub Your Toe. Link
Jekk tixtieq kopja tal-ktejjeb bil-Malti, għaddielna ismek u l-indirizz b'SMS fuq 79048186, u tirċivih b'xejn bil-posta.

13.7.18

L-Użu Xieraq ta' Facebook


Dawn il-prinċipji huma maħsuba biex jgħinu l-Insara Evanġeliċi jagħmlu użu xieraq minn facebook (FB), għal ġid tagħhom u ta' oħrajn, u għall-glorja t'Alla.

Il-Kwalitajiet ta' FB
 • FB hu opportunità biex ixxandar lil Kristu – u tagħti messaġġ ta’ tama u verità f’dinja ddisprata u mitlufa.
 • FB hu impersonali – inti mistoħbi wara l-iscreen, 'l bogħod minn dawk li qed tikkomunika magħhom, u għalhekk huwa faċli tiftiehem ħażin jew li tkun iebes wisq. FB hu tajjeb, imma m’għandux jieħu post komunikazzjoni wiċċ imb'wiċċ. (3 Ġwanni 1:13-14).
 • FB hu pont two-way għad-dinja – filwaqt li aħna nistgħu ninfluwenzaw id-dinja b’kelma tajba, daqshekk ieħor id-dinja tista’ tinfluwenza lilna bil-valuri mgħawwġa u l-mentalità materjalistà u żienja, biex ma ngħidu xejn għall-ħin li jisraqlek. Id-dubbiena tfittex il-ħmieġ u xxerred il-mard; in-naħla tfittex il-fjuri u ddakkar il-pjanti. Fuq l-Internet, kun naħla mhux dubbiena. (Ġuda 1:23).
 • FB hu forum pubbliku – bħallikieku qed turi lilek innifsek fuq billboards mxerrdin mal-pajjiż kollu. Hemm ħwejjeġ li għandhom jixxandru pubblikament; oħrajn għandu jkollhom udjenza limitata; oħrajn m’għandhom jixxandru qatt.
 • FB hu profil tiegħek – b’dak li tikteb (u l-likes u shares) inti qed tagħti stampa tiegħek innifsek, qed turi x’tip ta’ bniedem inti u x’inhuma l-valuri tiegħek. Ftakar li inti Kristjan, u li l-profil tiegħek jirrifletti l-fidi evanġelika li tħaddan, il-knisja li tattendi, u lil Kristu nnifsu.
Linji Gwida
 1. X’inhuma l-mottivi tiegħi: il-glorja t’Alla jew il-‘likes’ għalija; biex nibni jew biex inħott; biex infejjaq jew biex inweġġa'?
 2. Itlob meta tikteb. “Qegħdli għassa, o Mulej quddiem fommi; għasses bieb xofftejja” (Salm 141:3).
 3. Uża l-FB primarjament biex ixxandar l-evanġelju, mhux għall-politika partiġġjana, frivolitajiet jew kritika inutli ta’ reliġjonijiet oħra.
 4. Uża ortografija tajba. Tużax lingwa li ma tafx sewwa. Tużax CAP LOCK (diffiċli biex jinqara). Erġa’ aqra sew dak li ktibt qabel tagħfas ‘post’.
 5. Kun korrett, ċar, konċiż f’kulma tikteb. Jekk tikkwota, kun eżatt u agħti isem l-awtur.
 6. Ikteb il-verità, b’imħabba, biex tgħin u f’waqtu. (Efesin 4:29).
 7. Tippostjax ta’ spiss. Nissuġġerixxi darba jew darbtejn fil-ġimgħa.
 8. Tiktibx fis-saħna tal-mument. Stenna ġurnata jew tnejn biex tilħaq tibred u tirrifletti aħjar. Jekk dubbjuż, stenna. Itlob u ħu parir.
 9. Tidħolx f’battibekki online. Ibgħat messaġġ privat jekk trid tikkoreġi jew twissi lil aħwa Insara, jew aħjar kellmu personalment.
 10. Attent x’tixxerja – iċċekkja s-sors u l-kontentunt ta’ dak li taqsam. Ftakar li meta tagħmel like jew share tkun qed tapprova jew tassoċja ruħek ma dik il-post u ma min kitibha. 
 11. Żomm f’moħħok min hi l-udjenza. Tagħmilx pubbliku dak li huwa privat jew li jappartjieni għal grupp limitat (familja, knisja).
 12. Tippostjax ritratti li fihom jidhru nies, jew tagħti informazzjoni dwarhom, inkuż petizzjonijiet għal talb speċifiku, mingħajr il-permess tagħhom.
 13. Fittex għajnuna, ilqa’ kritika u pariri (Proverbji 27:17)

8.6.18

Stqarrija dwar ir-River of Love f'Malta

L-aħwa, wara li ilna b’dispjaċir nisimgħu u nosservaw x’qed jiġi mgħallem fir-River of Love (Word of Faith u Prosperity Gospel), aħna, bħala presbiterju tal-Knisja Evanġelika Trinità, ikkonsidrajnieh bħala obbligu tagħna illi nsemmgħu leħen ta’ protesta u nwissu lil ħutna f’pajjiżna sabiex joqogħdu ferm attenti għal dan it-tgħawwiġ tal-evanġelju.

Dan id-dokument jispjega u jagħti raġunijiet għala knisja fidila lejn Sidha Kristu m’għandhiex tassoċja ruħha mat-tali tagħlim, anzi jmissha tesponih għal dak li hu. Dal-pass qed nagħmluh b'imħabba, b’kuxjenza tajba u bl-ikbar responsabbiltà, għax filwaqt li ngħożżu l-unità u l-kooperazzjoni bejn l-aħwa, huma min huma, fl-istess ħin ma nistgħux nabbandunaw id-dmir li niddefendu l-verità tal-evanġelju.

Inħeġġukom għaldaqstant taqraw dan id-dokument. Il-Mulej iħares il-knisja tiegħu mill-errur u jibniha bil-Kelma tal-grazzja tiegħu.

Paul Mizzi mal-presbiteri, Knisja Evanġelika Trinità.
7 ta' Ġunju 2018

Download


4.11.17

Irtir: Ir-Riforma - Wirt Glorjuż għal kull Kristjan

Tlett taħditiet, mogħtija waqt irtir li sar fl-4 ta' Novembru  2017, l-Inspire, Marsaskala, fl-okkażjoni tal-500 anniversarju mill-bidu tar-Riforma Protestanta.

Nistiednek tismagħhom. Jalla jkebbsu f'qalbek rispett akbar lejn l-Iskrittura, gratitudni lejn Alla għall-wirt li rċivejna, u impenn riżolut biex tgħix u tiddefendi l-Evanġelju tal-grazzja.
 • Sola Scriptura, Dr. Joseph Mizzi
 • Il-Kisbiet tar-Riforma, Pastor Paul Mizzi
 • X'inhu Evanġeliku, Joseph Farruġia
Ikklikkja hawn biex tisma' il-messaġġi fuq YouTube.